Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia
Czas realizacji  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Opłaty  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Tryb odwoławczy  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Rezultat realizacji usługi  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Etapy realizacji usługi  

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia

1 KREPTD – Zgłoszenie poważnego naruszenia