Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą
Czas realizacji  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Opłaty  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Tryb odwoławczy  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Rezultat realizacji usługi  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Etapy realizacji usługi  

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą

12 KREPTD – Wniosek o udostępnienie danych dla osoby której dane dotyczą