Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    15 KREPTD – Pismo ogólne GITD
Czas realizacji  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Opłaty  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Tryb odwoławczy  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Rezultat realizacji usługi  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Etapy realizacji usługi  

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD

15 KREPTD – Pismo ogólne GITD