Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji
Czas realizacji  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Opłaty  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Tryb odwoławczy  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Rezultat realizacji usługi  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Etapy realizacji usługi  

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji

16 KREPTD – Wniosek o udostępnienie informacji