Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń
Czas realizacji  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Opłaty  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Tryb odwoławczy  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Rezultat realizacji usługi  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Etapy realizacji usługi  

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

17 KREPTD – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń