Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację
Czas realizacji  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Opłaty  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Tryb odwoławczy  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Rezultat realizacji usługi  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Etapy realizacji usługi  

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację

2 KREPTD – Zapytanie o dobrą reputację