Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców
Czas realizacji  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Opłaty  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Tryb odwoławczy  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Rezultat realizacji usługi  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Etapy realizacji usługi  

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców

6 KREPTD – Zgłoszenie nowego podmiotu do ewidencji przedsiębiorców