Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców
Czas realizacji  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Opłaty  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Tryb odwoławczy  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Rezultat realizacji usługi  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Etapy realizacji usługi  

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców

7 KREPTD – Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców