Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

eLicencja

Usługa eLicencja pozwala na składanie wniosków dotyczących spraw z zakresu licencji detektywa, licencji pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego.
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju, adresowanie na konkretną jednostkę Policji odbywa się wewnątrz każdego formularza.

Na formularzach czerwoną ramką zaznaczone są pola wymagane w celu przekazania pełnego zakresu informacji niezbędnych we wnioskowanej sprawie. Wypełniając formularz należy stosować się do komunikatów prezentowanych przez aplikację, np. wypełnianie pól daty powinno być sformatowane wg schematu YYYY-MM-DD.

Adresowanie do właściwej jednostki odbywa się przy pomocy hierarchii jednostek Policji. Użytkownik wybiera jednostki, zagłębiając się coraz niżej aż do poziomu jednostki, która ma być adresatem np.:
Adresowanie do Komendy Stołecznej odbywa się w 2 krokach: wybór WA KGP Warszawa a w polu poniżej wśród jednostek podległych wybór WA KSP Warszawa.

W polu "Dodatkowe dane dotyczące adresowania" Użytkownik ma możliwość wskazania konkretnych osób lub wydziałów precyzujących odbiorcę.

Użytkownik ma również możliwość dołączenia do wysyłanego wniosku załączników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony. (Dz. U. z 1998 r. Nr 78, poz. 511)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2004 r. Nr 196, poz. 202)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony. (Dz. U. z 1998 r. Nr 78, poz. 511)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
 • Art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)
 • Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Detektyw:
  a) kopie stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
 • Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia
  1) kopia stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,
  2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwie
 • Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia (c.d.)
  7) kopia dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fiz
 • Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia
  1) kopia stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,
  2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierd
 • Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia
  6) kopia dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika ochrony drugiego sto
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia

  1) kopia stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,
  2) oświadczenie o zdolności do czynności
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

  1) kopia stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,
  2) oświadczenie o zdolności do czynności pr
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Opłata za egzamin na licencję detektywa – 1 621,80 zł
Opłata za wydanie licencji detektywa – 1 621,80 zł
Opłata skarbowa za wydanie licencji pracownika ochrony lub zabezpieczenia technicznego – 308 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie – Dział II Rozdział 10 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zażalenie – Dział II Rozdział 11 Kodeksu postępowania administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   eLicencja

eLicencja

Usługa eLicencja pozwala na składanie wniosków dotyczących spraw z zakresu licencji detektywa, licencji pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego.
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju, adresowanie na konkretną jednostkę Policji odbywa się wewnątrz każdego formularza.

Na formularzach czerwoną ramką zaznaczone są pola wymagane w celu przekazania pełnego zakresu informacji niezbędnych we wnioskowanej sprawie. Wypełniając formularz należy stosować się do komunikatów prezentowanych przez aplikację, np. wypełnianie pól daty powinno być sformatowane wg schematu YYYY-MM-DD.

Adresowanie do właściwej jednostki odbywa się przy pomocy hierarchii jednostek Policji. Użytkownik wybiera jednostki, zagłębiając się coraz niżej aż do poziomu jednostki, która ma być adresatem np.:
Adresowanie do Komendy Stołecznej odbywa się w 2 krokach: wybór WA KGP Warszawa a w polu poniżej wśród jednostek podległych wybór WA KSP Warszawa.

W polu "Dodatkowe dane dotyczące adresowania" Użytkownik ma możliwość wskazania konkretnych osób lub wydziałów precyzujących odbiorcę.

Użytkownik ma również możliwość dołączenia do wysyłanego wniosku załączników.