Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

ePozwolenieNaBroń

Usługa ePozwolenieNaBroń pozwala na elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku rozpoczynającego sprawę wydania pozwolenia na broń. Na liście formularzy będą również dostępne wnioski w celu załatwienia spraw z posiadanym przez Obywatela pozwoleniem na broń.
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju, adresowanie na konkretną jednostkę Policji odbywa się wewnątrz każdego formularza.

Na formularzach czerwoną ramką zaznaczone są pola wymagane w celu przekazania pełnego zakresu informacji niezbędnych we wnioskowanej sprawie. Wypełniając formularz należy stosować się do komunikatów prezentowanych przez aplikację, np. wypełnianie pól daty powinno być sformatowane wg schematu YYYY-MM-DD.

Adresowanie do właściwej jednostki odbywa się przy pomocy hierarchii jednostek Policji. Użytkownik wybiera jednostki, zagłębiając się coraz niżej aż do poziomu jednostki, która ma być adresatem np.:
Adresowanie do Komendy Stołecznej odbywa się w 2 krokach: wybór WA KGP Warszawa a w polu poniżej wśród jednostek podległych wybór WA KSP Warszawa.

W polu "Dodatkowe dane dotyczące adresowania" Użytkownik ma możliwość wskazania konkretnych osób lub wydziałów precyzujących odbiorcę.
Użytkownik ma również możliwość dołączenia do wysyłanego wniosku załączników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i osoby prawne (lub ich pełnomocnicy).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Orzeczenie psychologiczne
  • Orzeczenie lekarskie
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia oraz udzielenie pełnomocnictwa, jeśli strona ustanowiła pełnomocnika
  • W razie potrzeby inne załączniki dotyczące sprawy
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Opłaty za wydanie pozwolenia na broń:
1. Osoba fizyczna – 242 zł
2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – 1 193 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie – Dział II Rozdział 10 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zażalenie – Dział II Rozdział 11 Kodeksu postępowania administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   ePozwolenieNaBroń

ePozwolenieNaBroń

Usługa ePozwolenieNaBroń pozwala na elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku rozpoczynającego sprawę wydania pozwolenia na broń. Na liście formularzy będą również dostępne wnioski w celu załatwienia spraw z posiadanym przez Obywatela pozwoleniem na broń.
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju, adresowanie na konkretną jednostkę Policji odbywa się wewnątrz każdego formularza.

Na formularzach czerwoną ramką zaznaczone są pola wymagane w celu przekazania pełnego zakresu informacji niezbędnych we wnioskowanej sprawie. Wypełniając formularz należy stosować się do komunikatów prezentowanych przez aplikację, np. wypełnianie pól daty powinno być sformatowane wg schematu YYYY-MM-DD.

Adresowanie do właściwej jednostki odbywa się przy pomocy hierarchii jednostek Policji. Użytkownik wybiera jednostki, zagłębiając się coraz niżej aż do poziomu jednostki, która ma być adresatem np.:
Adresowanie do Komendy Stołecznej odbywa się w 2 krokach: wybór WA KGP Warszawa a w polu poniżej wśród jednostek podległych wybór WA KSP Warszawa.

W polu "Dodatkowe dane dotyczące adresowania" Użytkownik ma możliwość wskazania konkretnych osób lub wydziałów precyzujących odbiorcę.
Użytkownik ma również możliwość dołączenia do wysyłanego wniosku załączników.