Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

KREPTD - Wniosek o udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą

Usługa umożliwia uzyskanie danych zawartych w KREPTD uprawnionej osobie, której dane dotyczą

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Osób, których dane znajdują się w KREPTD

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dane zostały udostępnione uprawnionemu podmiotowi

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku. 2 Weryfikacja wniosku. 3. Udostępnienie danych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego uprawnionym osobom.

  KREPTD - Wniosek o udostępnienie danych dla osoby, której dane dotyczą

  Usługa umożliwia uzyskanie danych zawartych w KREPTD uprawnionej osobie, której dane dotyczą