Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

KREPTD - Wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

Usługa umożliwia uzyskanie danych z ewidencji poważnych naruszeń

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Organów wymienionych w art. 82i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dane zostały udostępnione uprawnionemu podmiotowi

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Udostępnienie danych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie danych z ewidencji poważnych naruszeń.

  KREPTD - Wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń

  Usługa umożliwia uzyskanie danych z ewidencji poważnych naruszeń