Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

KREPTD - Zapytanie o dobrą reputację

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o tym, czy podmiot, którego dane zawarto we wniosku spełnia wymóg posiadania dobrej reputacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Starostów

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, Art. 5,)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71)
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie przez uprawniony podmiot informacji o tym, czy osoba, której dotyczy zapytanie, spełnia wymóg posiadania dobrej reputacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zapytania o dobrą reputację. 2. Weryfikacja zapytania. 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wysłanie zapytania o dobrą reputację przedsiębiorcy lub zarządzającego transportem.

  KREPTD - Zapytanie o dobrą reputację

  Usługa umożliwia uzyskanie informacji o tym, czy podmiot, którego dane zawarto we wniosku spełnia wymóg posiadania dobrej reputacji