Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozpatrzenie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz przygotowanie umowy dotacyjnej

Rozpatrzenie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz przygotowanie umowy dotacyjnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administracja publiczna

Podstawy prawne  
    Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
Wymagane dokumenty  
    Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozpatrzenie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz przygotowanie umowy dotacyjnej

Rozpatrzenie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz przygotowanie umowy dotacyjnej

Rozpatrzenie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją oraz przygotowanie umowy dotacyjnej