Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie wniosków o płatność w ramach 7 osi POIG

Usługa umożliwi złożenie do instytucji wdrażającej wniosku o płatność

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Beneficjentów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej społeczeństwo Informacyjne - budowa elektronicznej administracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o płatność wraz z załącznikami
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Składanie wniosków o płatność w ramach 7 osi POIG

Składanie wniosków o płatność w ramach 7 osi POIG

Usługa umożliwi złożenie do instytucji wdrażającej wniosku o płatność