Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji o zdarzeniu w ruchu drogowym

Udostępnienie informacji o zdarzeniu drogowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komenda Miejska / Powiatowa Policji / Komisariat Policji

Kogo dotyczy  

Każdy uprawniony do występowania jako strona postępowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek udostępnienie informacji o zdarzeniu drogowym
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie informacji o zdarzeniu drogowym lub odmowa udostępnienia informacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedź na wniosek.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zdarzenie drogowe

Udzielenie informacji o zdarzeniu w ruchu drogowym

Udostępnienie informacji o zdarzeniu drogowym