Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ