Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Wniosek o wykreślenie dostawcy z RDlmr.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców lmr
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

0

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia może zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k. p. a. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Wniosek o wykreślenie dostawcy z RDlmr.