Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego

Zgłoszenie planowanej czynności zmieszania kilku partii leśnego materiału rozmnożeniowego, dla których zostały wcześniej wydane osobne świadectwa pochodzenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z wydanej na podstawie zgłoszenia i protokołu mieszania decyzji może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego

Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego

Zgłoszenie planowanej czynności zmieszania kilku partii leśnego materiału rozmnożeniowego, dla których zostały wcześniej wydane osobne świadectwa pochodzenia