Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

14 KREPTD – Pismo ogólne

14 KREPTD – Pismo ogólne

Organ właściwy do realizacji usługi  

DTIG

Kogo dotyczy  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    14 KREPTD – Pismo ogólne
Czas realizacji  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Opłaty  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Tryb odwoławczy  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Rezultat realizacji usługi  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Etapy realizacji usługi  

14 KREPTD – Pismo ogólne

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   14 KREPTD – Pismo ogólne
Podobne usługi  

14 KREPTD – Pismo ogólne

14 KREPTD – Pismo ogólne