Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wnioski jednostki samorządu terytorialnego o dotacje z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem klęski żywiołowej

Wnioski jednostki samorządu terytorialnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Samorządy terytorialne

Podstawy prawne  
    Wytyczne MSWiA z dnia 3 lutego 2011r.
Wymagane dokumenty  
    Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze lokalnej lub zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją wraz z załącznikami
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wnioski jednostki samorządu terytorialnego o dotacje z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem klęski żywiołowej

Wnioski jednostki samorządu terytorialnego o dotacje z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem klęski żywiołowej

Wnioski jednostki samorządu terytorialnego