Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

KREPTD - Wniosek o dodanie/usunięcie użytkowników aplikacji dla starostw/aplikacji dla organów kontrolnych w systemie KREPTD

Usługa umożliwia dodanie, bądź usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych w systemie KREPTD

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Organów wymienionych w art. 82i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Użytkownik aplikacji został dodany/usunięty.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Dodanie/usunięcie użytkownika.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dodanie lub usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych systemu KREPTD.

  KREPTD - Wniosek o dodanie/usunięcie użytkowników aplikacji dla starostw/aplikacji dla organów kontrolnych w systemie KREPTD

  Usługa umożliwia dodanie, bądź usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych w systemie KREPTD