Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

KREPTD Zapytanie o licencję wspólnotową

KREPTD Zapytanie o licencję wspólnotową

Organ właściwy do realizacji usługi  

KREPTD Zapytanie o licencję wspólnotową

Kogo dotyczy  

Starostów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie przez uprawniony podmiot informacji o tym, czy osoba, której dotyczy zapytanie, spełnia wymóg posiadania licencji wspólnotowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zapytania o licencje. 2. Weryfikacja zapytania. 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • CCL
  • licencja wspólnotowa
  • licencja
  • licence
  • community licence
  • KREPTD Zapytanie o licencję wspólnotową

    KREPTD Zapytanie o licencję wspólnotową