Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o rejestrację, zmiany lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Rejestracja, zmiany lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o rejestrację w Rejestrze Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego lub wniosek o zmiany w Rejestrze Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego lub wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji wydanej na podstawie wniosku może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o rejestrację, zmiany lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Wniosek o rejestrację, zmiany lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Rejestracja, zmiany lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego