Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbiórki publiczne

n/d

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

n/d

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie zbiórki publicznej
Czas realizacji  

3 dni robocze – dla zgłoszenia w postaci elektronicznej 7 dni roboczych – dla zgłoszenia w postaci papierowej

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Ministra Administracji i Cyfryzacji z jednoczesnym złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zbiórka publiczna

Zbiórki publiczne

n/d